Od 1. do 2. srpnja 2024. godine održat će se 10. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva (HMD-a), Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PMF-a) i Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO-a), te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske.

Glavna tema skupa je SUSRET STAROG I NOVOG  – obrazovna uloga i opseg starih i novih područja matematike i informatike.

Naglasak stručnog skupa se stavlja na manje zastupljene grane matematike u kurikulumu. To su geometrija i kombinatorika te u posljednje vrijeme statistika. Područje geometrije se već dulji niz godina pokazuje podzastupljeno, dok u kombinatorici vidimo promjenu fokusa i sve veću primjenu teorije grafova. Statistika je uvrštena u nastavu matematike tek nedavno, ali joj je važno posvetiti pažnju zbog sve veće usmjerenosti društva na strojno učenje, analizu podataka i druge slične metode.  

Rad Kongresa odvijat će se u sedam sekcija:
–        sekcija za predškolski odgoj,
–        sekcija za učitelje razredne nastave,
–        sekcija za učitelje matematike u višim razredima osnovne škole,
–        sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama,
–        stručna sekcija,
–        sveučilišna sekcija
i prvi put
–        sekcija za informatiku.