Kongres je uvršten u Katalog stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje i objavljen je na njihovim mrežnim stranicama. Prijava je dostupna na poveznici. Svi sudionici i izlagači dobit će potvrdu HMD-a pa se oni koji ne trebaju potvrdu AZOO ne moraju prijavljivati na ettaedu.

Prijavnicu  za 10. kongres treba ispuniti i kotizaciju uplatiti do 15. lipnja 2024.

Kotizacija za 10. kongres nastavnika matematike RH je:

Za stručnu i sveučilišnu sekciju:
a) za uplate do 20. travnja 60 € (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 30 €)
b) za uplate do 1. lipnja 70 € (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 35 €)
c) za uplate nakon 1. lipnja 80 € (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 40 €).

Za učitelje i nastavnike matematike i/ili informatike:
a) za uplate do 20. travnja 60 € (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 30 €)
b) za uplate do 1. lipnja 70 € (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 35 €)
c) za uplate nakon 1. lipnja 80 € (za članove HMD-a s plaćenom članarinom 40 €).

Za učitelje razredne nastave: 
Kotizacija za sudjelovanje učitelja razredne nastave na 10. kongresu nastavnika matematike RH je 35 € i treba je uplatiti do 15. lipnja 2024. 

Za odgajatelje i stručne suradnike dječjih vrtića: 
Kotizacija za sudjelovanje odgajatelje i stručne suradnike dječjih vrtića na 10. kongresu nastavnika matematike RH je 10 € i treba je uplatiti do 15. lipnja 2024. 

Za studente: 
Kotizacija za sudjelovanje studenata na 10. kongresu nastavnika matematike RH je 10 € i treba je uplatiti do 15. lipnja 2024. 

Kotizaciju uplatiti na žiro-račun broj IBAN: HR4423600001101530802, kao “Poziv na broj odobrenja” upisati broj 17, uz “Opis plaćanja” – kotizacija za 10. kongres.

Škole/vrtići će nakon izvršene uplate dobiti e-račun. Ako je potrebno da na računu piše broj narudžbenice, molimo da narudžbenicu unaprijed pošalju na [email protected].

Za uplate pojedinaca ne možemo izdavati e-račune.

Sve potrebne obavijesti vezane uz prijavljena priopćenja, predavanja i radionice možete dobiti i sve moguće nedoumice otkloniti slanjem elektronske pošte voditeljici Nastavne sekcije Tanji Soucie, prof. na e-mail adresu [email protected].

Odgovore na pitanja vezana uz prijave i kotizacije možete dobiti na [email protected].