Dodijeljena Priznanja Hrvatskog matematičkog društva za stručne radove u 2022. i 2023. godini

Hrvatsko matematičko društvo prvi put dodijelilo je priznanja za priloge objavljene u svojim izdanjima. Svečanost objave dobitnika Priznanja održala se u ponedjeljak 1. srpnja u na PMF-Matematičkom odsjeku u Zagrebu, u okviru 10. Kongresa nastavnika matematike Republike Hrvatske. Priznanja je podijelila predsjednica HMD-a prof. dr. sc. Vesna Županović. Za Priznanje HMD-a za stručne radove mogli su se natjecati svi prilozi objavljeni u:

Nakon prvog dijela postupka gdje su članovi HMD-a nominirali priloge, uslijedilo je glasovanje članova za priloge. Priznanja su dobili prilozi koji su osvojili najviše glasova, sva izdanja imala su dodatnu kategoriju za priloge novih autora i neka izdanja kategoriju za priloge učenika ili studenata. Više o ovogodišnjim pravilima dodjele možete vidjeti ovdje.
Na temelju nominacija i glasovanja članstva navedeni prilozi dobili su Priznanje.

Nakošeno ime predstavlja novog autora, dok podebljano ime predstavlja autora koji je bio učenik ili student u trenutku objavljivanja. Ostalo su redovni autori. Svi autori dobiti će potvrdu o priznanju za prilog za koji je nagrađen i autori dijele novčanu nagradu od 150 EUR-a po prilogu.

Matka

Kategorija svi prilozi:
Zlatko Lobor: Trokut, četverokut i krug, Matka br. 125, 2023.

Sanja Sruk: I priroda voli matematiku, Matka br. 124, 2023.

Prilozi novih autora:
Filip Jakšić: Igre i pobjedničke strategije, Matka br. 119, 2022.

Prilozi učenika ili studenata:
Filip Nikolić: Linearne diofantske jednadžbe /
Linearne diofantske jednadžbe – što ako odsječak nije cjelobrojan, Matka br. 120, 2022. / br. 121., 2023.

Matematičko-fizički list

Kategorija svi prilozi:
Miho Hren, Mladen Vuković: Studiji računarstva na FER-u i PMF-u – sličnosti i razlike, MFL br. 293, 2023.

Marko Erceg: Abelova nagrada za 2023. g. Luis Angel Caffarelli, MFL br. 293, 2023.

Ivana Marušić, Danijela Erceg: Približna konstrukcija nekoliko pravilnih poligona, MFL br. 287, 2023.

Prilozi novih autora:
Ana Belcar, Sonja Štimac: Dinamika Henonovih preslikavanja, MFL br. 293, 2023.

Napomena. Nije bilo nominiranih priloga učenika i studenata.

Poučak

Kategorija svi prilozi:
Zvonimir Šikić: Simpsonov paradoks i načelo sigurne stvari, Poučak br. 94, 2023.

Ivica Vuković, Reni Banov, Tonko Pale: Računanje broja pi pomoću čačkalice, Poučak br. 89, 2022.

Prilozi novih autora:
Tin Adlešić: Povijest teorije skupova u 19. stoljeću, Poučak br. 89, 2022.

Prilozi učenika ili studenata:
Anja Horvat, Hana Horvat, Hanna Jakovac, Anamarija Kanisek, Ana Katalenić: Kontekstualni problemi u razrednoj nastavi matematike, Poučak br. 94, 2023.

Math.e

Kategorija svi prilozi:
Mladen Vuković, Petar Gregorek: Goedelovi teoremi nepotpunosti — 90 godina poslije, math.e br 41., 2022.

Stjepan Požgaj, Mladen Vuković: Sokoban je NP –težak, math.e br. 42, 2022

Prilozi novih autora:
Filip Vučić: Primjena linearne algebre na rješavanje običnih linearnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda, math.e br. 43, 2023.

Večer matematike  – snimke

Kategorija svi prilozi:
Franka Miriam Brückler: Fibonacci 1 1 23, 2022.

Adrijana Višnjić Jevtić, Dubravka Glasnović Gracin: Igre građenja i konstruiranja: Zašto su važne?, 2023.

Napomena. Nije bilo nominiranih priloga novih autora.

Inženjerska sekcija – snimke

Kategorija svi prilozi:
Tvrtko Tadić, Marin Smiljanić: Veliki jezični modeli – Što se sve promijenilo razvojem ChatGPT-a?, 2023.

Prilozi novih autora:
Jasna Peko: Financijski utjecaj mikrolokacije na prirodne rizike, 2022.