Znanstvena sekcija brine se o unapređivanju i objedinjavanju znanstvenog rada u području matematike u Republici Hrvatskoj. U djelokrug njezina rada spada suradnja s drugim nacionalnim matematičkim udrugama, organiziranje znanstvenih kolokvija, organiziranje gostovanja inozemnih matematičara u Hrvatskoj, razmjena informacija o međunarodnim matematičkim konferencijama i sl.

Voditeljica Znanstvenog kolokvija je Maja Resman.

Voditelj Znanstvene sekcije je Luka Grubišić.

Popis dosada održanih znanstvenih kolokvija te obavijesti o nadolazećima možete vidjeti ovdje.

Sedmi hrvatski matematički kongres

Novosti

- U srijedu, 7. prosinca 2022 u 17:30, Jessie Diana Pontigo Herrera, Instituto de Matemáticas, UNAM, Mexico održat će predavanje na znanstvenom… Više