Mogućnost prehrane za vrijeme trajanja Kongresa

I ove godine postoji mogućnost prehrane po povoljnim cijenama. Prehrana za vrijeme trajanja Kongresa moguća je u restoranu u studentskoj menzi Horvatovac na Horvatovcu 102 (PMF, Kemijski odsjek). Cijena obroka jednaka je cijeni koju plaćaju studenti. Molimo vas da pri plaćanju pokažete svoju akreditaciju jer time ostvarujete nižu cijenu obroka.

Meni za ponedjeljak, 1. 7. 2024., će biti dostupan na mrežnim stranicama https://zvomat.hr/?page_id=149 u petak, 28. 6. 2024., a meni za utorak, 2. 7. 2024., će biti dostupan u ponedjeljak, 1. 7. 2024.