Hrvatsko matematičko društvo je strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj čiji je cilj unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara u cjelini.


adresa

     Hrvatsko matematičko društvo
     Bijenička cesta 30
     10000 ZAGREB

 

e-mail      hmd@math.hr

facebook

 

telefon     01 46 05 704
fax           01 46 80 335

 

OIB       85051163109
IBAN     HR4423600001101530802