Sekcije Hrvatskog matematičkog društva

Članovi HMD–a obavljaju svoj rad kroz sekcije. Sekcije nisu ustrojstveni oblici. Radom sekcija rukovode Odbori na čijem čelu se nalaze voditelji sekcija. Članove Odbora imenuje Izvršni odbor HMD–a na prijedlog voditelja sekcije.

Znanstvena sekcija brine se o unapređivanju i objedinjavanju znanstvenog rada u području matematike u Republici Hrvatskoj. U djelokrug njezina rada spada suradnja s drugim nacionalnim matematičkim udrugama, organiziranje znanstvenih predavanja i susreta, organiziranje gostovanja inozemnih matematičara u Hrvatskoj, razmjena informacija o međunarodnim matematičkim konferencijama i slično.

Nastavna sekcija bavi se unapređivanjem nastave matematike na svim razinama te organizira stručna predavanja, skupove i seminare. Također, Nastavna sekcija sudjeluje u organiziranju i provođenju svih natjecanja iz matematike u Republici Hrvatskoj. Nastavna sekcija se također brine o organiziranju raznih aktivnosti za Podmladak Hrvatskog matematičkog društva.

Inženjerska sekcija bavi se promicanjem primjene matematike u gospodarstvu, financijskim institucijama i drugim područjima. Sekcija organizira popularna, stručna i znanstvena predavanja čiji je cilj stručno usavršavanje i razmjena iskustava matematičara koji djeluju u različitim poslovnim područjima te informiranje javnosti o korisnosti matematike.

Stručna sekcija okuplja nastavnike matematičkih predmeta zaposlene na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj. U djelokrug rada sekcije pripadaju organiziranje periodičkih stručnih kolokvija, organiziranje javnih predavanja i okruglih stolova na različite teme vezane uz nastavu matematičkih predmeta na stručnim studijima, organiziranje kongresa nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i samostalnim visokim školama i sl.

Studentska sekcija Hrvatskog matematičkog društva okuplja studente matematike s ciljem unaprjeđenja iskustva studiranja, obogaćivanja ponude fakultetskih aktivnosti na akademskoj i društvenoj razini te promicanja matematičke znanosti. Sekcija djeluje na području organizacije matematičkih seminara i znanstveno-popularnih predavanja tijekom cijele godine, ali i raznih društvenih događanja.