O HMD-u

Hrvatsko matematičko društvo je strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj čiji je cilj unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara u cjelini.

U okviru HMD-a djeluje pet sekcija: Nastavna (voditeljica Tanja Soucie, prof.), Znanstvena (voditelj  dr. sc. Luka Grubišić), Inženjerska (voditeljica Ksenija Sanjković, dipl. ing.) i Stručna (voditelj mr. sc. Bojan Kovačić), Studentska (voditeljica Ida Faullend Heferer) te Podmladak HMD-a koji okuplja učenike osnovnih i srednjih škola.

Svoje ciljeve HMD ostvaruje putem sljedećih djelatnosti:

  • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova, među kojima se posebno ističu matematički znanstveni i nastavni kongresi te Susreti nastavnika matematike
  • organiziranje znanstvenih i stručnih predavanja kao i stručnog usavršavanja nastavnika
  • organiziranje i provođenje natjecanja iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola
  • sudjelovanje na Međunarodnim matematičkim olimpijadama i ostalim međunarodnim natjecanjima (Mediteransko natjecanje, "Klokani bez granica")
  • organiziranje ljetnih škola za učenike
  • izdavačka djelatnost,
  • briga o Matematičkoj zakladi za znanost, itd.

U ovom trenutku HMD ima oko 900 članova-pojedinaca, 4 podružnice te 4 matematičke udruge kao svoje članove.

Predsjednik HMD-a: prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević

Tajnica HMD-a: Renata Svedrec, prof.

Statut Matematičke zaklade za znanost

Skupština Matematičke zaklade za znanost je elektroničkim glasanjem, koje je trajalo do 12. do 16. ožujka 2020. godine i kome je pristupilo 64 od ukupno 67 članova Skupštine, jednoglasno donijela novi STATUT MATEMATIČKE ZAKLADE ZA ZNANOST.


 

Etički kodeks

Na redovnoj sjednici Skupštine HMD-a 23. ozujka 2013. jednoglasno je prihvaćen "Code of Practice" (Etički kodeks) koji je donijelo Etičko povjerenstvo EMSa u listopadu 2012.