Hrvatsko matematičko društvo (HMD) je strukovna udruga matematičara u Republici Hrvatskoj čiji je cilj unapređivanje i promicanje matematičke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama kao i unapređivanje društvenog položaja matematičara u cjelini.

Neke aktivnosti Hrvatskog matematičkog društva

Kroz 5 sekcija, Podmladak i udruge koji su kolektivni članovi, Hrvatskog matematičko društvo okuplja znanstvenike, nastavnike osnovnih i srednjih škola, nastavnike visokoškolskih ustanova, zaposlenike raznih kompanija, studente te učenike.

Matematika kao disciplina se brzo razvija. Primjerice, nove tehnologije promijenile su način na koji radimo, podučavamo i primjenjujemo matematiku. Hrvatsko matematičko društvo kroz svoje aktivnosti radi na tome da Hrvatska bude uključena u najnovije trendove u matematičkim znanostima.

Svoje ciljeve HMD ostvaruje putem sljedećih djelatnosti:

U ovom trenutku HMD ima oko 900 članova-pojedinaca, te 7 udruga kao svoje kolektivne članove.

Udruge – kolektivni članovi HMD-a su (abecednim redom):

HMD je član European Mathematical Society i International Mathematical Union.

Predsjednica HMD-a: prof. dr. sc. Vesna Županović

Tajnica HMD-a: Renata Svedrec, prof.