Redovni članovi

Redovnim članom HMD-a može postati svaka poslovno sposobna visokoobrazovana osoba koja iskaže interes i volju sudjelovati u ostvarivanju ciljeva društva.

Za učlanjenje u HMD potrebno je ispuniti pristupnicu.

Godišnja članarina za redovne članove za 2022. godinu iznosi 120 kuna.

Godišnja članarina redovnog člana koji je odgojitelj u vrtiću ili učitelj razredne nastave iznosi 60 kuna.

Članarina za redovne članove uključuje:

– pretplatu na jedan časopis po izboru u papirnatom obliku (Matka, Poučak, Glasnik matematički) ILI pretplatu na SVE časopise u digitalnom obliku

– popust za kupnju časopisa i knjiga u izdanju Hrvatskog matematičkog društva

– primjerak Vjesnika HMDa (link na Vjesnik)

– slobodni pristup predavanjima u organizaciji HMDa

– popust za kotizaciju za kongrese u organizaciji HMDa

– pravo birati i biti biran u tijela upravljanja HMDa (link na tijela udruge)

Članovi – studenti

Članom–studentom HMD–a može postati svaki poslovno sposobni redovni ili izvanredni student preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija

Za učlanjenje u HMD-a potrebno je ispuniti pristupnicu.

Godišnja članarina za članove – studente za 2022. godinu iznosi 60 kuna.

Članarina za članove-studente uključuje sve što i članarina redovnog članova osim sudjelovanja u radu tijela upravljanja HMDa.

Matematički podmladak

Članom Podmlatka HMD–a može postati svaki učenik osnovne ili srednje škole. Članovi su svi oni učenici koji pokazuju interes za matematiku (natjecatelji, rješavači svih vrsta zadataka, polaznici Ljetnih i Zimskih matematičkih škola, slušatelji matematičkih predavanja na raznim tribinama i seminarima, ljubitelji matematičkih zanimljivosti).

Za učlanjenje u Matematički pomladak HMD-a potrebno je ispuniti pristupnicu. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost za učlanjivanje.

Godišnja članarina za članove Matematičkog podmlatka za 2022. godinu iznosi 36 kuna.

Članarina za članove Matematičkog podmlatka uključuje sve što i članarina redovnog članova osim sudjelovanja u radu tijela upravljanja Hrvatskog matematičkog društva.