Hrvatsko matematičko društvo djeluje već 75 godina, od 1949. do 1990. kao dio Društva matematičara i fizičara Hrvatske a od 1990. godine pod sadašnjim imenom i organizacijom. Prije toga matematičari u Hrvatskoj bili su organizirani pod okriljem Hrvatskog prirodoslovnog društva.

Matematičari unutar Hrvatskog prirodoslovnog društva (1885. – 1949.)

Hrvatsko prirodoslovno društvo (HPD) osnovano je 1885. godine u Zagrebu sa svrhom da razvija i popularizira prirodne znanosti. Tijekom vremena, iz Hrvatskoga prirodoslovnog društva razvile su se gotovo sve hrvatske prirodoznanstvene udruge. Pedagoški i stručni radovi iz matematike publicirani su u to doba u „Nastavnom vjesniku“ HPD-a koji je izlazio od 1892. do 1944. godine. Od 1886. do 1938. Društvo je izdavalo Glasnik Hrvatskoga naravoslovnoga društva u kojemu su se pojavljivali i znanstveni radovi iz matematike.

Tijekom vremena, iz Hrvatskoga prirodoslovnog društva (osnovanoga 1885. godine u Zagrebu sa svrhom da razvija i popularizira prirodne znanosti), razvile su se gotovo sve hrvatske prirodoznanstvene udruge.

Matematičko-fizička sekcija HPD-a osnovana je 1945. godine, a godinu dana kasnije osnovana je i Nastavna sekcija za matematiku i fiziku koja je počela s organiziranjem debatnih sastanaka nastavnika i popularnih predavanja za građanstvo iz matematike i fizike. Matematičko-fizička sekcija i Astronomsko-geofizička sekcija HPD-a pokrenule su znanstveni časopis Glasnik matematičko-fizički i astronomski koji je pod tim nazivom izlazio od 1946. do 1965.

Društvo matematičara i fizičara Hrvatske (1949. – 1990.)

Društvo matematičara i fizičara Hrvatske (DMFH) osnovano je 1949. i postojalo je do 1990 kada se podijelilo na Hrvatsko matematičko društvo i Hrvatsko fizikalno društvo. DMFH bilo je članom Saveza društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije. Nastavna sekcija bila je aktivna od samog osnutka Društva. Za rad Nastavne sekcije važna je 1950. jer se te godine počinju održavati stručno-pedagoške večeri koje su se, s više ili manje uspjeha, uspjele redovito održavati sve do danas, a pokrenut je i Matematičko-fizički list, stručni časopis namijenjen učenicima srednjih škola s početnom nakladom od 5000 primjeraka. Društvo je potaklo i izdavanje Male biblioteke za matematiku, fiziku i kemiju, a kasnije i biblioteke Materija i broj i Moderna matematika.

Godine 1953. počinju se organizirati ljetni tečajevi iz matematike i fizike za profesore srednjih škola koji su kasnije prerasli u današnje Kongrese za nastavnike osnovnih i srednjih škola. Glavne aktivnosti Društva u radu s naprednijim i nadarenim mladim matematičarima su bile: Republički susreti, savezna natjecanja, matematičke balkanijade, međunarodne matematičke olimpijade, ljetne škole mladih matematičara i seminari za mlade matematičare.

Nesumnjiv doprinos razvoju matematičkih znanosti u Hrvatskoj dali su kolokviji DMFH, koji su niz godina bili glavna znanstvena tribina za područje matematike. Sastanci su se održavali svake srijede, a dvorana na Marulićevom trgu 19 je gotovo uvijek bila puna do posljednjeg mjesta. Svake zadnje srijede u mjesecu bile su tzv. Male teme. Tu su bez prethodne najave, u priopćenjima koja su trajala desetak minuta, pojedinci iznosili svoje najnovije rezultate ili izvještavali o važnijim događajima u svijetu matematike. Od 1966. do danas izdaje se Glasnik matematički koji objavljuje znanstvene radove iz svih područja matematike. Časopis je razmjenjivan za preko 300 časopisa iz čitavog svijeta, što je bila osnova buduće Središnje matematičke knjižnice.

Inženjerska sekcija Društva osnovana je 1990.

Hrvatsko matematičko društvo (od 1990.)

Hrvatsko matematičko društvo (HMD) osnovano je 1990. godine (vidi priloge u Glasniku 25(45) i 26(46)). HMD je 1993. postalo članom Europskog matematičkog društva (EMS) i Međunarodne matematičke unije (IMU), a sklopilo je i sporazum s Američkim matematičkim društvom (AMS) o recipročnosti članstva. Osnovane su podružnice u Sinju (1992), Požegi (1993), Osijeku (1993), Dubrovniku (1993), Splitu (1996), Istri (1997) i Vukovarsko-srijemskoj županiji (1998). 

Nastavna sekcija HMD-a nastavila je s organizacijom predavanja i rasprava na stručno-pedagoškim večerima, seminara za nastavnike osnovnih i srednjih škola u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu, te Susrete nastavnika matematike Republike Hrvatske (1992, 1994, 1996, 1998, 2002, 2006) koji su prerasli u Kongrese nastavnika matematike Republike Hrvatske (2000, 2004, 2008, 2012, …). Nastavna sekcija u suradnji s nadležnim agencijama i ministarstvima organizira natjecanja iz matematike za učenike osnovnih i srednjih škola na četiri razine: školska, općinska/gradska, županijska te regionalna/državna. Od 1998. HMD sudjeluje u organizaciji međunarodnog matematičkog natjecanja pod nazivom Klokan bez granica. Nastavna sekcija organizira i ljetne škole mladih matematičara, priprema naše reprezentacije na Međunarodnim matematičkim olimpijadama i Srednjoeuropskim matematičkim olimpijadama. Nastavna sekcija HMD-a utemeljila je godine 2004. hrvatsku skupinu TTT (Teachers Teaching Technology) nastavnika matematike koji koriste tehnologiju (kalkulatore, grafičke kalkulatore i edukacijski softver) u svojem poučavanju. 

Nastavna je sekcija utemeljila i Zbirku hrvatskih matematičkih udžbenika za potrebe studenata nastavničkog smjera, smještenu u knjižnici Matematičkog odsjeka PMF-a. Nastavna je sekcija aktivno bila uključena sa svojom Radnom skupinom u izradi dokumenata Nacionalnog okvirnog kurikuluma. Društvo je nastavilo s izdavanjem Glasnika matematičkog i Matematičko-fizičkog lista, a pokrenulo je i časopis Matka za osnovnoškolce i početne razrede srednje škole (1992), informativni bilten Vjesnik (1993), časopis Poučak za metodiku i nastavu matematike (2000), elektronički matematički časopis math.e za učenike srednjih škola i studente matematike (2004), a u okviru „Matkine biblioteke“ izdano je dvadesetak naslova. S gotovo svim izdavačkim kućama HMD ima ugovore o stručnoj suradnji i potpori aktivnosti HMD-a. 

Vrlo je aktivna Inženjerska sekcija koja kroz redovita stručna i znanstvena predavanja okuplja i povezuje matematičare iz raznih područja tehnike i privrede, a aktivni su i znanstveni kolokviji u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. HMD je u suradnji s matematičkim odjelima pojedinih sveučilišta organizirao hrvatske matematičke kongrese. Skupština HMD-a je 1995. ustanovila Nagradu HMD-a za znanstveni doprinos u matematici koja se dodjeljuje svake četvrte godine mladom matematičaru (do 35 godina starosti) sa stalnim boravištem u Hrvatskoj. Društvo je osnovalo i Zakladu za dodjelu nagrade HMD-a.

Hrvatski matematički kongres 2008.

Društvo je 2010. dobilo vlastitu internetsku domenu matematika.hr, nakon čega su otvorene prve stranice na društvenim mrežama i YouTube kanal društva. Tijekom pandemije 2020. predavanja su se počela održavati online, a nakon pandemije predavanja se održavaju online i uživo (ponekad s prijenosom). Svi časopisi objavljivani u tiskanom obliku, počeli su se objavljivati i u digitalnom obliku.

Večer matematike

2012. godine osnovana je Stručna sekcija koja okuplja nastavnike matematičkih predmeta zaposlene na veleučilištima i samostalnim visokim školama u Republici Hrvatskoj koja je počela održavati vlastiti ciklus predavanja. 2013. pokrenuta je manifestacija Večer matematike – skup interaktivnih radionica koje potiču izgradnju pozitivnog stava prema matematici. Preko 111 tisuća ljudi sudjelovalo je u aktivnostima vezanim za Večer matematike 2022.

Europski projekti Meria i Time

Od 2016. godine Hrvatsko matematičko društvo sudjeluje u EU programima. Do sada su uspješno završeni projekti Meria i Time.

Izvori

Ivan Ivanšić, Sibe Mardešić i Boris Pavković: U povodu pedesete obljetnice Hrvatskog matematičkog društva, Glasnik Matematički, Vol 30, No. 2, 1995.

XXXIX. redovna skupština Društva matematičara i fizičara Hrvatske, Glasnik Matematički, Vol 25., No. 2, 1990.

Zapisnik osnivačke skupštine Hrvatskog matematičkog društva, Glasnik Matematički, Vol 26., No. 1-2, 1991.

Vjesnik Hrvatskog matematičkog društva