Stručna sekcija HMD-a okuplja nastavnike matematičkih predmeta zaposlene na veleučilištima u Republici Hrvatskoj.

U djelokrug rada sekcije pripadaju organiziranje periodičkih stručnih kolokvija, organiziranje javnih predavanja i okruglih stolova na različite teme vezane uz nastavu matematičkih predmeta na stručnim studijima, organiziranje kongresa nastavnika matematičkih predmeta na veleučilištima i sl.

Voditelj Stručne sekcije u mandatnom razdoblju 2023. – 2027. i predstavnik Odbora Stručne sekcije HMD-a u Izvršnom odboru HMD-a je mr. sc. Bojan Kovačić, viši predavač sa Tehničkoga veleučilišta u Zagrebu.

Pravilnik o radu Odbora Stručne sekcije HMD-a dostupan je ovdje.

Zapisnike sa svih sjednica Odbora Stručne sekcije HMD-a održanih u razdoblju od 2015. do 2019. možete preuzeti odavde.