Hrvatsko matematičko društvo je član sljedećih međunarodnih organizacija

International Mathematical Union

Međunarodna matematička unija (IMU) je međunarodna nevladina organizacija posvećena međunarodnoj suradnji u području matematike širom svijeta. Član je Međunarodnog vijeća za znanost (ISC) i organizira Međunarodni kongres matematičara. Njezini članovi su nacionalne matematičke organizacije iz više od 80 zemalja. IMU dodjeljuje neke od najprestižnijih nagrada poput Fieldsove medalje, Abacus Medalje, Gaussove nagrade i drugih. Hrvatsko matematičko društvo član je od 1993. godine.

European Mathematical Society

Europsko matematičko društvo organizacija je posvećena razvoju matematike u Europi. Njegovi članovi su različita matematička društva u Europi, akademske institucije i pojedini matematičari. Hrvatsko matematičko društvo član je od 1993. godine.

European Women in Mathematics

EWM ima za cilj potaknuti žene da studiraju matematiku, podrže žene u karijerama, osiguraju mjesto susreta te istaknu i učine žene matematičarke vidljivima.