Najviše tijelo upravljanja je Skupština. Izvršno tijelo Skupštine je Izvršni odbor. HMD ima predsjednika, potpredsjednike od kojih je jedan zadužen za financije i tajnika, te Sud časti.

Broj potpredsjednika utvrđuje Skupština.

Etički kodeks

Na redovnoj sjednici Skupštine HMD-a 23. ožujka 2013. jednoglasno je prihvaćen “Code of Practice” (Etički kodeks) koji je donijelo Etičko povjerenstvo EMS-a u listopadu 2012.