Zainteresirani autori mogu predložiti sekcijska priopćenja (15 minuta), radionice na računalima (60 minuta) i radionice u učionici (90 minuta) te postere. Upute za prikaz postera nalaze se ovdje. Proširene sažetke je potrebno napisati koristeći predviđeni predložak. Predložak možete preuzeti na svoje računalo i spremiti pod nazivom SEKCIJA-AUTOR.

Upute za prijavu sažetaka napisane su u dokumentu Predložak za prošireni sažetak.

NEMOJTE MIJENJATI vrstu ni veličinu slova u predlošku! Tako spremljene radove pošaljite e-poštom na adresu [email protected].

Kako bismo izbjegli moguće nesporazume, pri slanju sažetka u Predmet upišite SEKCIJU i PREZIME AUTORA.

U Zborniku radova 10. kongresa nastavnika matematike, na mrežnoj stranici HMD-a, bit će objavljeni sažetci prihvaćenih izlaganja, dok će odabrani cjeloviti radovi biti objavljeni u časopisu Poučak.

Važni datumi:
8. travnja 2024.  – Rok za slanje sažetaka
8. svibnja 2024. – Rok za obavijest o prihvaćanju sažetaka
20. svibnja 2024. – Rok za slanje revidiranih sažetaka