Springer objavio knjigu Diophantine m-tuples and Elliptic Curves Andreja Dujelle

Međunarodni izdavač Springer, poznat po visokokvalitetnim akademskim publikacijama (knjigama, udžbenicima i časopisima), objavio je knjigu akademika Andreja Dujelle Diophantine m-tuples and Elliptic Curves (hrv. Diofantove m-torke i eliptičke krivulje).

Knjiga pruža pregled glavnih rezultata i problema vezanih uz Diofantove m-torke, skupove cijelih brojeva ili racionalnih brojeva čiji je umnožak bilo koja dva od njih za jedan manji od kvadrata. U knjizi se razrađuje veza između Diofantovih m-torki i eliptičkih krivulja.

Knjiga je namijenjena prvenstveno istraživačima i doktorskim studentima u području diofantskih jednadžbi i eliptičkih krivulja, ali može biti zanimljiva i drugim matematičarima zainteresiranim za teoriju brojeva i aritmetičku geometriju.

Ovakve znanstvene knjige igraju ključnu ulogu u diseminaciji znanstvenih otkrića i teorija široj stručnoj publici. One često sadrže opsežne studije ili sveobuhvatne preglede određenog područja znanosti, pružajući dublji uvid. Znanstvene knjige mogu poslužiti kao važan obrazovni i informativni resurs za studente i istraživače, nudeći strukturirani pristup učenju i istraživanju. One pružaju pregled i izbor znanstvenih rezultata objavljenih u brojnim člancima raznih časopisa kroz dugi niz godina.

Andrej Dujella redoviti je profesor na Matematičkom odsjeku, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Objavio je više od 100 znanstvenih radova iz teorije brojeva u međunarodno priznatim časopisima.

Dobitnik je više priznanja za svoj rad, uključujući Nagradu Hrvatskog matematičkog društva 2000. godine, Nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2004. godine, Državnu nagradu za znanost 2006. godine. Dodijeljen mu je počasni doktorat Sveučilišta u Debrecenu 2017. godine. Više možete doznati na njegovoj web-stranici.