Izdavačka djelatnost HMD-a

Hrvatsko matematičko društvo je izdavač znanstvenih i stručnih matematičkih časopisa, matematičkih knjiga i video materijala. Također održava dvije web-stranice.

Neka izdanja Hrvatskog matematičkog društva

Časopisi

Matka časopis za mlade matematičare (osnovnoškolce i početne razrede srednje škole). Izlazi 4 puta godišnje, a izdaje se u suradnji s nakladničkom kućom Školska knjiga. Glavna urednica je Renata Svedrec, a njena pomoćnica Ivana Katalenac. Časopis izlazi od 1992. godine.

Poučak – časopis za metodiku i nastavu matematike.  Izlazi 4 puta godišnje, od 2000. godine. Glavna urednica je Anđa Valent, a njen pomoćnik Goran Trupčević.

Glasnik Matematičkimeđunarodni znanstveni časopis na engleskom jeziku. Objavljuje se u suradnji s Matematičkim odsjekom Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Izlazi 2 puta godišnje, od 1966. godine. Glavni urednik je Dražen Adamović, a izvršni urednici su Vjekoslav KovačAna Prlić i Josip Tambača.

Matematičko-fizički list – časopis namijenjen za matematiku i fiziku za učenike srednjih škola, uz mali prilog iz fizike za osnovne škole.  MFL izlazi četiri puta tokom školske godine, od 1950. godine.

math.e – matematički elektronički časopis koji objavljuje članke iz svih područja matematike i njezinih primjena. Časopis je prije svega namijenjen studentima matematike i srodnih fakulteta te učenicima srednjih škola.

Knjige

Kroz godine Hrvatsko matematičko društvo (su)izdalo je velik broj knjiga iz područja matematike i zbornika s raznih znanstvenih i stručnih susreta.

Matkina biblioteka – biblioteka namijenjena popularizaciji matematike. Utemeljena je 1998. godine i do sada je objavljeno je dvadesetak naslova.

Trenutno dostupne naslove možete naći u dućanu.

Video sadržaji

Hrvatsko matematičko društvo putem web-stranica koje održava i društvenih mreža objavljuje snimke predavanja i događanja. Snimke se nalaze na službenom YouTube kanalu, međutim neke su dostupne samo putem web-stranica programa koji su ih izdali.

Web-stranice

matematika.hr – informativni portal i glavna stranica Hrvatskog matematičkog društva. Donosi vijesti i informacije iz svijeta matematičkih znanosti.

Matematička natjecanja – stranica posvećena natjecanjima iz matematike u Hrvatskoj.

Informativni bilteni

Vjesnik HMD-a – informativni bilten koji izlazi najmanje jednom godišnje i donosi aktualne informacije o radu HMD-a.

Godišnjak Glasnika Matematičkog – donosi informacije o aktivnostima hrvatske matematičke zajednice (kolokviji HMD-a, poslijediplomski seminari, objavljeni znanstveni i stručni radovi, izvješća s konferencija, obljetnica i komemoracija, nekrolozi, najave konferencija, prikazi knjiga i sl.).