Matematičko-fizički list br. 296

Izašao je 296. broj Matematičko – fizičkog lista. Cijeli sadržaj je dostupan ovdje.