75 godina od osnutka

U 2024. godini slavimo 75 godina od osnutka Društva matematičara i fizičara Hrvatske, koje je od 1990. godine nastavilo raditi kao dvije zasebne udruge – Hrvatsko matematičko društvo i Hrvatsko fizikalno društvo.

Društvo su 27. travnja 1949. godine osnovali članovi Matematičko-fizičke sekcije Hrvatskog prirodoslovnog društva. Prvi predsjednik bio je profesor matematike Sveučilišta u Zagrebu Đuro Kurepa.

Od samog početka, Društvo je pokrenulo niz aktivnosti koje su se održale do danas i koje su obilježile razvoj matematike i fizike u Hrvatskoj. Istaknimo neke aktivnosti koje Hrvatsko matematičko društvo provodi sve do današnjeg dana:

  • Društvo je nastavilo izdavati časopis Glasnik matematičko-fizički i astronomski, koji je započeo s izlaženjem 1946. godine. Iz njega se 1966. godine razvio sadašnji znanstveni časopis Glasnik matematički.
  • 1950. godine Društvo je počelo izdavati Matematičko-fizički list za tadašnji Savez društava matematičara, fizičara i astronoma Jugoslavije, koji je namijenjen nastavnicima i učenicima.
  • Od osnivanja Društva organiziraju se Društveni kolokviji, koji su kasnije postali Znanstveni kolokviji, na kojima se predstavljaju najnoviji znanstveni rezultati u matematici.
  • 1950. godine započele su se održavati stručno-metodičke večeri za nastavnike, na kojima se raspravlja o metodici nastave i problemima u obrazovanju.
  • Od 1953. godine održavaju se ljetni tečajevi za nastavnike matematike, koji su kasnije postali Kongresi nastavnika matematike, na kojima se razmjenjuju iskustva i ideje za unapređenje nastave.
  • Društvo je 1959. godine pokrenulo matematička natjecanja u Hrvatskoj, koja su potaknula interes za matematiku kod mnogih generacija učenika.

Hrvatsko matematičko društvo ima bogatu tradiciju, na temelju koje je nastavilo razvijati svoje programe koji su imali veliki utjecaj na razvoj današnje Hrvatske. Kroz 75 godina:

  • Većina nastavnika matematike u Hrvatskoj sudjelovala je u nekim od aktivnosti Društva, koje su im pomogle približiti  matematiku učenicima i studentima.
  • Mnogi učenici, koji su danas uspješni znanstvenici, inženjeri, poslovni ljudi, političari i dr., sudjelovali su na matematičkim natjecanjima i bili čitatelji nekih od naših izdanja.
  • Matematička znanstvena zajednica u Hrvatskoj i inozemstvu povezana je kroz različite programe Društva.

Hrvatsko matematičko društvo, također, radi na povezivanju matematičara koji rade u industriji, usavršavanju predavača na visokim učilištima te okupljanju učenika i studenata kroz posebne kategorije članstva.

Ovu veliku obljetnicu ove godine obilježit ćemo na naša dva najveća skupa – 8. Hrvatskom matematičkom kongresu u Osijeku i 10. Kongresu nastavnika matematike u Zagrebu.

Zahvaljujemo se svim članovima, aktivistima, volonterima, donatorima i drugima koji su surađujući s Društvom doprinijeli da se sve ovo ostvari.