Najava: 10. Kongres nastavnika matematike RH – 1. i 2. srpnja 2024.

Od 1. do 2. srpnja 2024. godine održat će se 10. kongres nastavnika matematike Republike Hrvatske u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva (HMD-a).

Glavna tema skupa je Susret starog i novog – obrazovna uloga i opseg starih i novih područja matematike i informatike.

Naglasak stručnog skupa stavit će se na manje zastupljene grane matematike u kurikulumu. To su geometrija i kombinatorika, te u posljednje vrijeme statistika. Područje geometrije već se dulji niz godina pokazuje podzastupljeno, dok u kombinatorici vidimo promjenu fokusa i sve veću primjenu teorije grafova. Statistika je uvrštena u nastavu matematike tek nedavno, ali joj je važno posvetiti pažnju zbog sve veće usmjerenosti društva na strojno učenje, analizu podataka i druge slične metode.

Rad Kongresa odvijat će se u sedam sekcija:

  • sekcija za predškolski odgoj
  • sekcija za učitelje razredne nastave
  • sekcija za učitelje matematike u višim razredima osnovne škole
  • sekcija za nastavnike matematike u srednjim školama
  • stručna sekcija
  • sveučilišna sekcija

i prvi put:

  • sekcija za informatiku

U radu skupa sudjelovat će metodičari, nastavnici i učitelji matematike, nastavnici i učitelji informatike, učitelji razredne nastave, odgajatelji, visokoškolski nastavnici, savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje te studenti zainteresirani za nastavu matematike. Pojedinosti o sudjelovanju (prijedlozima sekcijskih priopćenja te prijedlozima radionica) moći ćete pratiti na našim mrežnim stranicama.

10. Kongres nastavnika matematike je uvršten u Katalog usavršavanja AZOO.