math.e – nominirani članci za 2022. i 2023.

Na temelju pristiglih nominacija članova HMD-a i uredništva math.e-a idući članci nominirani su za Priznanje Hrvatskog matematičkog društva. Svi članovi nakon prijave mogu glasati ovdje.

Autor(i/ca)Naslov
Mladen Vuković, Petar GregorekGoedelovi teoremi nepotpunosti — 90 godina poslije
Ana Jurasić, Mijo RadošNekooperativne igre za dva igrača s nenul-sumom
M. Zečić, I. NakićGuraj-Promijeni visinu algoritam za pronalaženje maksimalnog protoka mreže
Stjepan Požgaj, Mladen VukovićSokoban je NP –težak
Marko Hajba, Gita Pejović, Marijana Špoljarić Neuronske mreže – aproksimatori funkcija
Filip VučićPrimjena linearne algebre na rješavanje običnih linearnih diferencijalnih jednadžbi drugog reda