Poučak – nominirani članci za 2022. i 2023.

Na temelju pristiglih nominacija članova HMD-a i uredništva Poučka idući članci nominirani su za Priznanje Hrvatskog matematičkog društva. Svi članovi nakon prijave mogu glasati ovdje.

Autor(i/ca)Naslov
Drago FrančiškovićProblemi i zablude u nastavnim materijalima financijske matematike
Ivanka Vojvodić, Mirko PolonijoSedamdeset pet godina matematičke čitanke
Ljubica Baćić ĐuračkovićMatematička šetnja
Daniela Beroš, Milena Ćulav Markičević,
Zlatko Lobor, Ivana Martinić
Logaritamska skala
Sanja JanešProces učenja kroz istraživački projekt
Zvonimir ŠikićSimpsonov paradoks i načelo sigurne stvari
Tin AdlešićPovijest teorije skupova u 19. stoljeću
Lana CrnobrnjaFermat – Torricellijeva točka
Anja Horvat, Hana Horvat, Hanna Jakovac,
Anamarija Kanisek, Ana Katalenić
Kontekstualni problemi u razrednoj nastavi matematike
Monika Gudlin, Ivan LipanovićUčenje kroz pogreške u ranoj i predškolskoj dobi – primjer na projektu “Šareno programiranje – STEAM za najmlađe”
Vatroslav Zuppa Bakša, Andrea BednjanecVizualizacija teorema maksimalne snage pomoću Geogebre
Ivica Vuković, Reni Banov, Tonko PaleRačunanje broja pi pomoću čačkalice
Lana Horvat Dmitrović, Mate Puljiz, Ana Žgaljić KekoKonceptualno poučavanje usmjerene derivacije
Neva SlaniPotraga za longitudom