ApplMath24, Dubrovnik, 23. – 27. rujna 2024.

Konferencija ApplMath24 će se održati od 23. do 27. rujna 2024. u Dubrovniku. Cilj konferencije je razmjena ideja, metoda i problema između različitih disciplina primijenjene matematike. Pozvani su i ne-matematičari koji koriste matematiku kao alat.

Uključuje govornike kao što su Martina Bukač, Erin Claire Carson, Charles Dapogny, Giovanni Paolo Galdi, Daniel Kressner, i Karl Meerbergen.

Konferencija pokriva područja numeričke linearne algebre, znanstvenog računanja, matematičkih metoda u mehanici kontinuuma, običnih i parcijalnih diferencijalnih jednadžbi, optimizacije, inženjerstva …

Više informacija dostupno je ovdje.