Stručno-metodička večer: NaUči i Ti kako učiti matematiku – 6. prosinca 2023.

Pozivamo vas na edukaciju u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Ona će se održati u srijedu, 6. prosinca 2023. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici A002 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Radionicu naslova “NaUči i Ti kako učiti matematiku” održat će Natalia Dujić.


Za sudjelovanje na predavanju potrebna je prethodna prijava putem obrasca na poveznici. Prijaviti se možete do utorka, 5. prosinca 2023., u 23:55 sati.


Sažetak

Proces učenja središnji je proces u školi i cilj svih aktivnosti poučavanja. Premda je logično pretpostaviti kako je Učiti kako učiti osnovna vještina i djelatnost sviju nas koji radimo u obrazovanju, u praksi nije tako. To je međupredmetna tema s kojom se malo bave učitelji i nastavnici, s kojom nerado povezuju nastavne ishode i za provođenje koje su slabo pripremljeni. Učiteljima i nastavnicima matematike je ova tema daleka i apstraktna jer su tijekom svog obrazovanja pripremani  kako poučavati, a vrlo malo na to kako učenike naučiti samostalno i samoregulirano učiti.

Učenje je alat, a bez alata nema zanata.

Naučiti kako učiti matematiku je kompetencija koja se stječe vježbanjem. Stoga će učitelji i nastavnici koristeći interaktivne sadržaje, na ovoj radionici osmisliti i opisati nastavnu aktivnost za matematiku u korelaciji sa međupredmetnom temom Učiti kako učiti.


O predavačici

Natalia Dujić je voditeljica izrade scenarija poučavanja Učiti kako učiti u okviru projekta e – Škole. Medijatorica je i dječja integrativna psihoterapeutkinja. Radi kao stručna suradnica psihologinja u OŠ Matije Gupca u Zagrebu. Trenutno je u zvanju savjetnika. Zamjenica je predsjednice Stručnog razreda za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore.