Natječaj za dodjelu nagrade HMD–a „Ante Mimica“ – prijave do 31. prosinca 2023.

Na temelju članka 2. Pravilnika o dodjeli nagrade Hrvatskoga matematičkog društva za znanstveni doprinos u matematici Izvršni odbor HMD–a je na svojoj sjednici održanoj 25. listopada 2023. godine donio odluku da raspiše

NATJEČAJ

za dodjelu nagrade HMD–a „Ante Mimica“ za znanstveni doprinos u matematici

Nagrada se dodjeljuje matematičaru za istaknuti znanstveni doprinos u matematici objavljen nakon 1. siječnja 2020. godine u jednom ili više znanstvenih radova koji čine cjelinu.

Nagrada se sastoji od diplome i novčanog iznosa u visini od 3.000 € neto. Novčani iznos nagrade isplatit će se u obliku autorskog honorara za objavljene znanstvene radove.

U obzir će se uzimati radovi iz teorijske matematike, primijenjene matematike i teorijskog računarstva.

Pravo natjecanja imaju kandidati koji su državljani Republike Hrvatske, s prebivalištem u Hrvatskoj, rođeni nakon 31. prosinca 1987. godine.

Prijavu kandidata na natječaj može podnijeti bilo koja pravna osoba, grupa građana, pojedinac ili kandidat osobno.

Prijedlog za nagradu mora sadržavati kratki životopis i obrazloženje, oboje na engleskom jeziku, i rad (radove) na kojem (kojima) se temelji prijedlog.

Prijedlog se podnosi u digitalnom obliku na adresu [email protected] s naznakom „za nagradu Ante Mimica“ najkasnije do ponoći 31. prosinca 2023. godine.

Odluka o nagradi bit će objavljena na 8. Hrvatskom matematičkom kongresu koji se održava u Osijeku od 2. do 5. srpnja 2024. godine.

Izvršni odbor HMD–a

Natječaj je objavljen na web-stranici Hrvatskog matematičkog društva i Jutarnjem listu od 4. studenog 2023. godine.