Znanstveno predavanje: Automorfizmi ploha: od Maxa Dehna do Billa Thurstona i dalje – 19. 6. 2023.

U sklopu Kolokvija Sibe Mardešić PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu Mladen Bestvina University of Utah, Salt Lake City održat će predavanje Kvazi C_2 konačne verteks-algebre. Više informacija možete naći ovdje.