Rezultati revizije županijskog natjecanja

Osnovna škola

A varijanta

B varijanta

Prema Posebnim uputama, Državno povjerenstvo određuje popis učenika koji se pozivaju na državno natjecanje i to okvirno

  • 20 učenika u svakom od 5. do 8. razreda osnovne škole,
  • 22 učenika u svakom razredu A varijante srednje škole,
  • 18 učenika u svakom razredu B varijante srednje škole.

Konačni bodovni pragovi i broj učenika pozvanih, odnosno poziv na državno natjecanje će biti objavljeni u petak 17. ožujka 2023. Ukupan broj pozvanih učenika će biti oko 260.

Molimo sve učenike da svoje upite u vezi bodovanja nakon revizije upute članovima Državnog povjerenstva do srijede 15. ožujka 2023. putem e-maila:

Za osnovnu školu pisati na [email protected]

Za A varijantu pisati na [email protected]

Za B varijantu pisati na [email protected]