Rezultati izbora za Skupštinu HMD-a 2023.

Na osnovu glasova članova HMD-a u skupštinu su izabrani sljedeći članovi:

 • Dražen Adamović
 • Goranka Adamović
 • Nikola Adžaga
 • Sanja Antoliš
 • Matija Bašić
 • Erna Begović Kovač
 • Mea Bombardelli
 • Ilko Brnetić
 • Aneta Copić
 • Andrej Dujella
 • Zlatko Erjavec
 • Andrea Igaly
 • Dijana Ilišević
 • Zvonko Iljazović
 • Ivana Katalenec
 • Matija Kazalicki
 • Vjekoslav Kovač
 • Snježana Lubura Strunjak
 • Željka Milin Šipuš
 • Anamari Nakić
 • Marina Ninković
 • Vesna Ovčina
 • Igor Pažanin
 • Kristina Penzar
 • Petra Posedel Šimović
 • Maja Resman
 • Tomislav Šikić
 • Zvonimir Šikić
 • Amadea Šimić
 • Tanja Soucie
 • Eva Špalj
 • Sanja Stilinović
 • Renata Svedrec
 • Tvrtko Tadić
 • Azra Tafro
 • Josip Tambača
 • Goran Trupčević
 • Anđa Valent
 • Mladen Vuković
 • Vanja Wagner
 • Petra Žugec
 • Vesna Županović

Kao predstavnici udruga u skupštinu ulaze sljedeći članovi:

 • Anja Jazbec – Hrvatsko biometrijsko društvo 
 • Gordana Letica – Hrvatsko aktuarsko društvo 
 • Helena Koncul – Hrvatsko društvo za geometriju i grafiku 
 • Gordan Radobolja – Splitsko matematičko društvo 
 • Robert Gortan – Matematičko društvo Istra 
 • Monika Peša – Matematičko društvo Zadar 
 • Mihaela Ribičić Penava –  Udruga matematičara Osijek