Zimska matematička škola u Osijeku – 11. 2. 2023

Zimska matematička škola (ZMŠ) za učenike srednjih škola, u organizaciji Udruge matematičara Osijek, Odjela za matematiku i III. gimnazije Osijek, bit će održana u subotu 11. veljače 2023. na Odjelu za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Rok za prijavu je 3. veljače 2023. Sve informacije možete naći ovdje.