Stručni kolokvij u Osijeku: Potrebe i osjećaji, izazovi rada u školi – 31. siječnja 2023.

U sklopu stručnog kolokvija Udruge matematičara Osijek 31. siječnja 2023. godine biti će održana radionica pod naslovom  “Potrebe i osjećaji, izazovi rada u školi” s početkom u 19:10. Više informacija o ovom događaju možete pročitati ovdje.