Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u ožujku 2020.

Ppozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 11. ožujka 2020. godine (druga srijeda u ožujku) u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Debata u nastavi" održat će Dorotea Brajković.

Sažetak:
Pojam debate široko je prisutan u svakodnevnom govoru od političkih debata do onih prijateljskih nakon filma ili predstave. Što je debata zapravo i zašto nam je važna, te kako se njezini elementi mogu koristiti u nastavi, glavna su pitanja kojima će se baviti predavanje. Predstavit će se načini strukturiranja rasprave na satu kojima bi se potaknula veća interakcija učenika s nastavnim sadržajem, kao i kako pružiti povratne informacije na održane debatne govore.

O predavačici:
Dorotea Brajković studentica je studija psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Debatom se bavila kroz debatni klub Sagitto i bila članom Hrvatske debatne reprezentacije. Radionicu o primjeni debate u nastavi prvi je puta provela na skupu srednjoškolskih nastavnika održanog u V. gimnaziji 2018. godine.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije
 predavanje u veljači 2020.

Prvo predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a održat će se u srijedu, 5. veljače 2020. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Povezanost geografije i matematike na primjeru terenske nastave iz geografije" održat će Marija Ujlaki.

Sažetak:
Kroz predavanje ću predstaviti povezanost matematike s geografijom prema novom kurikulumu geografije i malo usporediti s dosadašnjom prema Nastavnom planu i programu. Na primjeru terenske nastave geografije u 8.razredu, prikazat ću korelaciju na konkretnom primjeru. Na toj terenskoj nastavi koristila sam nekoliko digitalnih aplikacija, a za dvije od njih (QR kod i ARKOD) prikazat ću mogućnosti i prednosti primjene digitalnih alata.

O predavačici:
Marija Ujlaki, profesorica geografije i povijesti ima 20 godina radnog iskustva u osnovnoj školi, savjetnica je. Radi u OŠ Dragutina Domjanića u Svetom Ivanu Zelini. O sebi kaže: Volim geografiju i putovanja, volim i povijest, djecu i svoj posao, često sam u potrazi za novim idejama i znanjima kako bih bila u toku ali i unaprijedila svoj rad i nastavu.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u prosincu 2019.

 

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 4. prosinca 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "10 godina državne mature" održat će Jagoda Krajina.

Sažetak:
Deseta državna matura, DM, je iza nas. Kako je krenula i kako se razvijala te kakva će biti ubuduće? Kako se rade ispiti iz Matematike? Što sve vidimo kada ocjenjujemo ispite? Koji su zadatci pristupnicima „teški“? Jesmo li što naučili iz ispita DM i što smo primjenili u nastavi Matematike? Kroz konkretne primjere osvrnut ću se na tipične pogreške i izazove s kojima se susreću pristupnici, ali i ocjenjivači.

O predavačici:
Jagoda Krajina, mag. educ. math., profesor savjetnik, profesorica je matematike u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Zagrebu. Članica je stručne radne skupine za izradu i razvoj ispita i ispitnih materijala za državnu maturu iz Matematike od početka toga projekta do danas.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u studenom 2019.

Pozivamo vas na predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 6. studenog 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Novosti u vrednovanju" održat će Zrinka Korbar.

Sažetak:
Novim kurikulumom došlo je i do promjena u načinu vrednovanja. Ovim predavanjem pokušat ću vam prenijeti svoja iskustva u vrednovanju, izradi lista za samoprocjenu, kratkih provjera, samovrednovanja i vršnjačkog vrednovanja, izradi rubrika za vrednovanje projektnog rada, plakata, prezentacije i izradi provjera koje sam vrednovala s dvije ocjene. Željela bih svoja pozitivna iskustva podijeliti s vama.

O predavačici:
Zrinka Korbarprofesorica savjetnica, diplomirala je 1989. na Matematičkom odsjeku PMF-a, smjer profesor matematike i fizike. Zaposlena je u III. gimnaziji u Zagrebu, mentorica je studentima nastavničkog smjera PMF-a, član je mentorskog tima za provedbu CKR-a - mentorica je u virtualnoj učionici na Loomenu za srednju školu. Održala je razne metodičke radionice i predavanja temeljene na vlastitom iskustvu.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u listopadu 2019.

Pozivamo vas na prvo okupljanje ove školske godine u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri koje će se održati u srijedu, 2. listopada 2019. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 101 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Radonicu pod naslovom "Stručno usavršavanje nastavnika - iskustva projekta MERIA" održat će Sanja Antoliš, Matija Bašić, Željka Milin Šipuš i Eva Špalj.

Sažetak:

Na predavanju ćemo prikazati projekt MERIA iz perspektive stručnog usavršavanja nastavnika. Projekt promovira istraživački usmjerenu nastavu matematike čije uvođenje i realizacija predstavljaju izazov za nastavnike zbog objektivnih razloga koji zahtjevaju vrijeme, pripremu i promjenu odnosa između nastavnika i učenika. Iako svaka promjena zahtjeva vrijeme prilagodbe i dodatni trud, na predavanju ćemo razgovarati o specifičnim potrebama nastavnika vezanim uz uvođenje IUNM. Govorit ćemo o konkretnim rezultatima projekta, analizi utjecaja koja je provedena s nastavnicima u pridruženim školi, te radionicama koje smo proveli u siječnju, travnju i svibnju ove godine.

O predavačima:
Sanja Antoliš i Eva Špalj rade u XV. gimnaziji u Zagrebu, a Željka Milin Šipuš Matija Bašić na Matematičkom odsjeku PMF-a, SuZ. Dio su projektnog tima Erasmus+ projekta Mathematics Education: Relevant, Interesting and Applicable (MERIA) koji okuplja 11 partnerskih institucija iz četiri zemlje EU, s glavnim ciljem promicanja istraživački usmjerene nastave matematike, kreiranja inovativnih nastavnih materijala i pružanja podrške nastavnicima u stručnom usavršavanju i primjeni nastavnih metoda koje stavljaju učenike u aktivnu ulogu. Svi su, uz druga svoja zaduženja, držali nastavu iz kolegija Metodika nastave matematike, aktivno sudjeluju u aktivnostima koje omogućuju učenicima i studentima uključivanje u izvannastavne aktivnosti (natjecanja, projektna nastava itd.), te su održali razne metodičke radionice na temu vrednovanja, darovitosti, priprema natjecatelja, istraživački usmjerene nastave i sl. U HMDu svi su članovi Izvršnog odbora.


Predviđeno trajanje radionice je 90 minuta. Nije potrebna prijava, samo dođite raspoloženi za učenje. Još jednom napominjemo da će se radionica održati u predavaonici 101


 

Popis održanih predavanja na Stručno-metodičkim večerima

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

     predavanja

2010.

     predavanja

2011.

     predavanja

2012.

2013.

2014.

2015.