Prema Statutu HMD-a, Sud časti se sastoji od tri člana i bira svog predsjednika na konstituirajućoj sjednici. Konstituirajuću sjednicu Suda časti saziva predsjednik HMD–a, dok ostale sjednice saziva predsjednik Suda časti.
 

Sud časti rješava sporove unutar HMD–a. Sud časti zasjeda u punom sastavu, a odluke donosi većinom glasova. Odluke Suda časti potvrđuje Skupština. Vijećanja i glasovanja Suda časti su tajna. Na temelju prijedloga Izvršnog odbora Sud časti odlučuje o eventualnom isključenju iz HMD–a.
 

Od travnja 2023. godine Sud časti čine:

  • Mirko Primc
  • Mirko Polonijo
  • Šime Ungar.

Mandat članova Suda časti traje do 14. travnja 2027. godine.