Skupština HMD–a

Skupština HMD–a sastoji se od članova Izvršnog odbora, članova Suda časti, po jednog predstavnika svake pravne osobe koja je član HMD–a i još barem 40 članova koje članovi HMD–a biraju pismenim glasovanjem u skladu s posebnim Pravilnikom koji donosi Izvršni odbor. Način izbora predstavnika pravne osobe člana HMD–a svojim aktima utvrđuje ta podružnica, odnosno, pravna osoba.

Sjednica Skupštine Hrvatskog matematičkog društva 31. ožujka 2023.

Na svojoj redovitoj sjednici svake četvrte (svake druge neparne) godine Skupština iz redova članova HMD–a bira predsjednika, potpredsjednike, tajnika, voditelje sekcija, Izvršni odbor i Sud časti. Mandat svih ovih tijela upravljanja započinje 15. travnja. 

Skupština na svojim redovitim sjednicama svake godine:

  • donosi plan rada za narednu godinu,
  • donosi financijski plan za narednu godinu,
  • prihvaća izvještaj o radu u prethodnoj godini
  • prihvaća financijski izvještaj za prethodnu godinu,
  • obavlja i druge poslove određene Statutom.  

Nakon izbora provedenih u svibnju 2023. godine dovršen je izbor članova saziva Skupštine HMD-a do 14. travnja 2027. godine.

Osim članova Izvršnog odbora (Dražen Adamović, Sanja Antoliš, Matija Bašić, Ilko Brnetić, Franka Miriam Brückler, Milena Ćulav Markičević, Luka Grubišić, Marcela Hanzer, Ivana Katalenac, Bojan Kovačić, Hrvoje Kraljević, Maja Marić, Željka Milin Šipuš, Ksenija Sanjković, Tanja Soucie, Renata Svedrec, Tomislav Šikić, Kristina Šorić, Eva Špalj, Tvrtko Tadić, Azra Tafro, Anđa Valent, Vanja Wagner i Vesna Županović), predstavnika pravnih osoba koje su članovi HMD-a (Robert Gortan, Anja Jazbec, Helena Koncul, Gordana Letica, Monika Peša, Gordan Radobolja i Mihaela Ribičić Penava) i Suda časti (Mirko Polonijo, Mirko Primc i Šime Ungar), članovi Skupštine HMD-a su:

Goranka Adamović 
Nikola Adžaga  
Jelenka Anić
Erna Begović Kovač
Mea Bombardelli
Marica Brzica  
Aneta Copić
Dean Crnković 
Andrej Dujella
Zlatko Erjavec 
Marina Furkes
Branka Gotovac 
Andrea Igaly 
Dijana Ilišević 
Zvonko Iljazović
Marija Jakuš 
Matija Kazalicki
Nikola Koceić Bilan
Vjekoslav Kovač
Domagoj Kovačević
Snježana Lubura Strunjak 
Kristina Marković  
Anamari Nakić
Marina Ninković
Vesna Ovčina
Mario Pavčević
Igor Pažanin
Kristina Penzar 
Petra Posedel Šimović
Mate Puljiz
Maja Resman
Nada Roguljić 
Irena Severin
Sanja Stilinović 
Stjepan Šebek
Zvonimir Šikić
Amadea Šimić
Josip Tambača
Goran Trupčević
Ivica Vuković 
Mladen Vuković
Petra Žugec