HRVATSKO MATEMATIČKO DRUŠTVO

Adresa: Zagreb, Bijenička cesta 30
OIB: 85051163109
E-mail adresa: [email protected]
Tel: + 385 (01) 460 5751
Žiro račun: 2360000-1101530802
IBAN: HR4423600001101530802
SWIFT: ZABAHR2X otvoren u Zagrebačkoj banci d.d.

Predsjednica:

Vesna Županović

Potpredsjednici:

Luka Grubišić
Marcela Hanzer
Ivana Katalenac
Hrvoje Kraljević

Tajnica:

Renata Svedrec

Uredništvo web stranice:

Milena Ćulav Markičević
Ivana Katalenac
Krunoslav Komugović
Marija Mišurac
Renata Svedrec
Tvrtko Tadić
Azra Tafro
Petra Vidović
Vanja Wagner