DAN PALINDROMA

Hrvatsko matematičko društvo organizira Dan palindroma koji će se obilježiti 22.02.2022. godine. U suradnji s učenicima dramske i filmske sekcije Osnovne škole …