Matematičko-fizički list – nominirani članci za 2022. i 2023.

Na temelju pristiglih nominacija članova HMD-a i uredništva MFL-a idući članci nominirani su za Priznanje Hrvatskog matematičkog društva. Svi članovi nakon prijave mogu glasati ovdje.

Autor(i/ca)Članak
Julije Jakšetić, Josip Lopatič,
Marjan Praljak, Robert Soldo
O jednoj nejednakosti iz MFL-a br. 207
Ana Belcar, Sonja ŠtimacDinamika Henonovih preslikavanja
Miho Hren, Mladen VukovićStudiji računarstva na FER-u i PMF-u – sličnosti i razlike
Ivana Marušić, Danijela ErcegPribližna konstrukcija nekoliko pravilnih poligona
Jens Carstensen, Alija MuminagićPronađi put do rješenja
Alija MuminagićJedan niz racionalnih brojeva koji konvergira prema √2
Ljubica Baćić Đuračković,
Vojislav Đuračković
Sretni brojevi
Šefket Arslanagić,
Daniela Zubović
Generalizacija jedne geometrijske nejednakosti
Marko ErcegAbelova nagrada za 2023. g. Luis Angel Caffarelli
Julije Jakšetić, Josip Lopatič,
Marjan Praljak, Robert Soldo
Lema o podizanju eksponenata (1)
Lema o podizanju eksponenata (2)