Skripta iz matematičkih osnova jezičnih modela

Na arXivu su dostupne bilješke za teorijski dio kolegija na ETH Zürich-u o velikim jezičnim modelima, pokrivajući formalne aspekte jezičnih modela. Ova zanimljiva skripta dati će matematičarima i svima koje zanimaju teorijske osnove jezičnih modela zanimljiv uvod u ovo područje.