Poziv za sudjelovanje u Sekciji za informatiku na 10. Kongresu nastavnika matematike

Dragi kolege i kolegice,

S veseljem vas obavještavamo da je u sklopu 10. Kongresa nastavnika matematike, koji će se održati od 1. do 2. srpnja 2024. godine u Zagrebu, dodana Sekcija za informatiku. Cilj sekcije je okupiti sve nastavnike i stručnjake koji se bave nastavom informatike (računarstva) u osnovnim i srednjim školama, te razmijeniti iskustva, ideje i primjere dobre prakse.

Pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje u radu sekcije s priopćenjem ili bez njega. Priopćenja mogu biti usmjerena na teorijske, praktične ili metodološke aspekte nastave informatike, kao i na prezentaciju zanimljivih projekata, materijala ili alata. Rok za prijavu priopćenja je 8. travnja 2024. godine, a detaljne upute za prijavu i pisanje sažetaka možete pronaći na web stranici Kongresa.

Veselimo se vašem sudjelovanju i druženju u Sekciji za informatiku!