Michel Talagrand – dobitnik Abelove nagrade za 2024. godinu

Francuski matematičar Michel Talagrand proglašen je dobitnikom prestižne Abelove nagrade za 2024. godinu, koja se često smatra ekvivalentom Nobelove nagrade u matematici. Norveška akademija znanosti i književnosti dodijelila mu je ovu čast za “njegove revolucionarne doprinose teoriji vjerojatnosti i funkcionalnoj analizi, s izvanrednim primjenama u matematičkoj fizici i statistici“. Talagrand, istraživač na Francuskom nacionalnom centru za znanstvena istraživanja (CNRS) u Parizu, postao je poznat po svom radu na teoriji vjerojatnosti i stohastičkim procesima, koji su od ključne važnosti za razumijevanje slučajnih pojava u današnjem svijetu.

Razumijevanje slučanosti ima širok spektar primjena, od vremenskih prognoza do velikih jezičnih modela, te utječe na sve, od poslovne logistike do fizike kondenzirane materije.

Posebno se ističe njegov rad na razumijevanju i korištenju Gaussove distribucije, poznatije kao normalna distribucija koja prati zvonoliku krivulju. Ta distribucija oblikuje mnoge aspekte našeg života, od težine novorođenčadi do rezultata testova koje polažu učenici.

Abelova nagrada posebno je istaknula tri područja Talagrandovog rada: supremum stohastičkih procesa, koncentraciju mjera i spin staklo.

  • Supremum stohastičkih procesa odnosi se na najveću vrijednost koja se može očekivati iz niza slučajnih vrijednosti, što je korisno za predviđanje, na primjer, visine valova koji će udariti plažu.
  • Koncentracija mjera, suprotno intuiciji, pokazuje da kada proces ovisi o različitim izvorima slučajnosti, umjesto da postane složeniji, različiti slučajni faktori mogu se međusobno kompenzirati i proizvesti predvidljivije rezultate. Talagrand je dao oštre kvantitativne procjene za ovo.
  • Spin staklo, napuštajući apstraktnu teoriju vjerojatnosti, poseban je oblik materije u kojem se atomi mogu organizirati, što je iznenadilo fizičare. Talagrand je koristio svoje znanje iz statistike i vjerojatnosti kako bi dokazao granice ponašanja materije spin stakla, čime je dovršio dokaz Giorgio Parisijevog Nobelovog rada (2021).

Michel Talagrand rođen je 1952. godine u Francuskoj, a doktorat iz matematike stekao je 1977. godine na Sveučilištu Parizu VI. Više informacija možete doznati na službenoj stranici Abelove nagrade.