Počeo program RADDAR

Grupa od 67 učenica i učenika osnovnih škola pohađali su 11. studenog 2023. prve radionice u sklopu programa RADDAR koji provode Fakultet elektrotehnike i računarstva, XV. gimnazija, Hrvatsko matematičko društvo i udruga Mladi nadareni matematičari Marin Getaldić.

Polaznici su sudjelovali na radionicama iz matematike pod vodstvom učenika Marina Protulipca, Ive Leonarde Dozan, Nikole Renka, Davida Langa, studenata Marina Belamarića, Marina Poljaka, Eleonore Đaković, Patricije Dovijanić, Nike Utrobičić te izv. prof. dr. sc. Domagoja Kovačevića sa Zavoda za primijenjenu matematiku FER-a.

Polaznici su također posjetili Laboratorij za integrirane sklopove i elektromagnetsku kompatibilnost i Laboratorij za mikro i nano elektroniku na FER-u pod vodstvom doc. dr. sc. Tvrtka Mandića i prof. dr. sc. Tomislava Suligoja. Učenicima je prezentirano kako je tekao razvoj elektronike od prvih tranzistora do današnjih procesora s više milijardi tranzistora. Učenici su se upoznali s procesom projektiranja integriranih sklopova od crtanja sheme, topološkog nacrta pa sve do njihovog pakiranja i testiranja.

U organizaciji događaja osim voditeljice projekta prof. dr. sc. Vesne Županović predsjednice Hrvatskog matematičkog društva, sudjelovale su zaposlenica Hrvatskoga matematičkoga društva Petra Vidović, mag. ing. inf. et comm. techn., nastavnice XV. gimnazije Vesna Ovčina, prof., Marina Ninković, prof., te asistentica Zavoda za primijenjenu matematiku FER-a Marina Furkes, mag. educ. math. et phys.