Obilježavanje 160 obljetnice rođenja Eugena Lessela – 8. prosinca u Brinju

Eugen Lessel, poznat kao Zmaj Brinjski, rođen je 16. svibnja 1863. u Brinju. Nakon školovanja u Senju, gdje se istaknuo u prirodoznanstvenim predmetima, završio je studij matematike i fizike u Zagrebu 1890. godine. Postao je gimnazijski profesor matematike i fizike, te se posebno istaknuo kao predavač u nautičkom području, položivši profesorski ispit iz nautike u Trstu 1897.

Lessel je započeo svoju profesorsku karijeru u Bakru, gdje je brzo napredovao od učiteljskog pripravnika do predavača matematike i fizike. U Karlovcu je, nakon premještaja 1901., predavao matematiku, fiziku i krasnopis u Kraljevskoj velikoj realnoj gimnaziji. Nastavljajući svoj izuzetan rad, premješten je u Zagreb 1905., gdje je postao profesor u Kraljevskoj velikoj gornjogradskoj gimnaziji. Osim što se istaknuo kao znameniti profesor matematike i fizike, obavljao je i dužnosti zamjenika ravnatelja te vanjskog profesora matematike, fizike i kemije u Nadbiskupskom liceju.

Lessel je bio poznat po svojoj strogoći, koja je proizlazila iz njegove želje za poticanjem predanosti i plodonosnog rada učenika. Tijekom svoje 33-godišnje karijere, kako ističe nekrolog dr. Dragutina Pečeka, posvetio se predano obrazovanju i službi školi. Njegovo iznimno djelovanje u području nastave matematike i u Družbi Braća Hrvatskoga Zmaja ostavilo je snažan pečat u povijesti obrazovanja u Hrvatskoj.