Znanstveno predavanje: Kvazi C_2 konačne verteks-algebre – 19. 4. 2023.

U sklopu Kolokvija Sibe Mardešić PMF-Matematičkog odsjeka u Zagrebu Anne Moreau Laboratoire de Mathématiques d’Orsay, Paris-Saclay University održati će predavanje Kvazi C_2 konačne verteks-algebre. Više informacija možete naći ovdje.