Snimka predavanja Inženjerske sekcije: Financijski utjecaj mikrolokacije na prirodne rizike

Snimka predavanja Financijski utjecaj mikrolokacije na prirodne rizike kojeg je u sklopu predavanja Inženjerske sekcije 11. listopada 2022. održala Jasna Peko dostupna je ovdje.