Klokan 2023. – plaćanje

Škole koje plaćaju preko računa škole uplate trebaju izvršiti do 17. 2. 2023., a račune će dobiti naknadno, u roku od 14 dana od dana uplate.

Ako je školi na e-računu potreban i broj narudžbenice neka ga napišu u prijavi jer u suprotnome neće dobiti novi račun.