Meet the Mathematicians 2022

Meet the Mathematicians će se održati 20. svibnja 2022. Glavna ideja događaja je povezati studente matematike i poslodavce koji zapošljavaju matematičare. Više informacija za studente i poslodavce možete naći ovdje. (Slike su preuzete sa stranice događaja.)