Predavanje – “Novčani tokovi u mirovinskom osiguranju” – 3. ožujka 2021.

U sklopu Inženjerske sekcije HMD-a predavanje pod nazivom “Novčani tokovi o mirovinskom osiguranju” će održati Ksenija Sanjković u srijedu 3. ožujka 2021. s početkom u 18 sati. Predavanje će biti putem Zoom aplikacije. Obrazac prijave se nalazi na sljedećoj poveznici: Prijava, a prijave se zaprimaju do ponedjeljka, 1. ožujka 2021.

Napominjemo da će se predavanje snimati te će snimka naknadno biti dostupna putem web-stranice HMD-a. Ispunjavanjem prijavnice dat ćete svoju suglasnost na snimanje predavanja.

O predavanju:

Na temelju Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, mirovinska osiguravajuća nude programe obveznih i dobrovoljnih mirovina. Iako je mirovinsko osiguranje po svojoj naravi slično životnom odnosno rentnom osiguranju, zbog određenih specifičnosti određenih Zakonom, novčani tokovi se u mirovinskom osiguranju razlikuju od onih u klasičnom rentnom osiguranju. U sklopu predavanja prezentirat će se novčani tokovi koji se pojavljuju kod izračuna cjenika mirovinskog osiguranja, izračuna tehničkih pričuva, testa profita te utjecaj naknada, eventualne raspodjele dobiti i formiranja interventnih pričuva na iste.

Životopis predavačice:

Ksenija Sanjković je ovlašteni aktuar s više od 20 godina iskustva u osiguranju. Diplomirala je matematiku na Matematičkom odjelu PMF-u u Zagrebu i stekla zvanje dipl. ing. matematike. Položila je ispit za investicijskog savjetnika i ispit za posrednika (brokera) u osiguranju. Redovna je članica je Hrvatskog aktuarskog društva (HAD), a od 2014. do 2020. obavljala je funkciju predsjednice HAD-a. Sudjelovala je kao članica u radu Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o osiguranju pri Ministarstvu financija te Radne skupine za izmjene i dopune Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima pri Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Predsjednica je HAD-ove Komisije za profesionalizam i članica Odbora za profesionalizam Međunarodnog aktuarskog udruženja kao i Odbora za osiguranje Europskog aktuarskog udruženja. Radno iskustvo stekla je u nekoliko društava za osiguranje u kojima je između ostalog obnašala funkcije imenovanog ovlaštenog aktuara te članice odnosno predsjednice uprave. Direktorica je društva AKTURA AG d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju. Jedna je od predavača na predmetu “Praksa osiguranja i mirovinskog osiguranja” u sklopu edukacije Hrvatskog aktuarskog društva u svrhu dobivanja aktuarskog ovlaštenja. Od 2019. godine voditeljica je Inženjerske sekcije Hrvatskog matematičkog društva. Sudjelovala je u projektima osnivanja prvog (2002.) i drugog (2020.) mirovinskog osiguravajućeg društva u RH. U prosincu 2020. obranila je Završni rad na Poslijediplomskom stručnom studiju aktuarske matematike pod nazivom „Test profita programa obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje“.