Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u prosincu 2018.

Treće ovogodišnje predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri pod naslovom "Dokazi na matematičkim natjecanjima" održano je u srijedu, 5. prosinca 2018. Predavanje je održala Azra Tafro.


Sažetak:
U ovom predavanju bavit ćemo se pristupima i metodama dokazivanja tvrdnji u različitim tipovima zadataka na natjecanjima. Kroz konkretne primjere osvrnut ćemo se na tipične pogreške i izazove s kojima se susreću učenici, mentori i ispravljači na svim razinama natjecanja.

O predavačici:
Dr.sc. Azra Tafro radi kao poslijedoktorand na Fakultetu elektrotehnike i računarstva te kao predavač na RIT Croatia. Osim znanstvenog i nastavnog rada, aktivno se bavi popularizacijom matematike. Kao član Državnog povjerenstva za natjecanja iz matematike (srednja škola, A varijanta), od 2008. sudjeluje u organizaciji i provedbi svih razina natjecanja te priprema i vodi učenike na međunarodna natjecanja. Održala je i nekoliko stručnih predavanja i radionica za nastavnike-mentore na temu pripreme za natjecanja i rada s darovitim učenicima općenito.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u studenom 2018.

 

Zvonimir Šikić je 7. studenog 2018. održao predavanje  pod naslovom "Zbunjujuće vjerojatnosti". Organizator predavanja bila je Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Sažetak:
Na konkretnim primjerima (vjerojatnost druge kćeri, Monty Hall, paradoks dvije omotnice i sl.) pokazati ćemo zašto su intuitivne procjene vjerojatnosti veoma često pogrešne.

O predavaču:
Dr. sc. Zvonimir Šikić bio je voditelj Katedre za matematiku FSB-a od 1984. do mirovine 2017. Voditelj je „Seminara za matematičku logiku i osnove matematike“ MO PMF-a od 1990. Direktor je međunarodne konferencije „Philosophy of Science“, IUC-Dubrovnik, od 2001., te  osnivač i direktor međunarodne konferencije „Logic and Applications- LAP“, IUC-Dubrovnik, od 2013. Od 1995. do 1999. potpredsjednik, a od 1999. do 2003. predsjednik Hrvatskog matematičkog društva. Predsjednik je Hrvatskog logičkog udruženja od njegovog osnivanja 2010.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a

predavanje u listopadu 2018.

S novom školskom godinom počeo je novi niz predavanja u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri.

Prvo predavanje, 3. listopada 2018. godine, pod naslovom "Matemagičarev čarobni štapićodržala je Franka Miriam Brueckler.

Sažetak: Nije nepoznato da se mnogi magičarski trikovi, posebno oni koji spadaju u tzv. mikromagiju, temelje na matematičkim principima. Većinom se radi o vrlo jednostavnoj, elementarnoj matematici razine osnovne škole, no postoje i iznimke. U ovom ćemo se predavanju (zapravo, magičarskoj izvedbi s pratećim objašnjenjima) upoznati s desetak trikova koji se temelje na različitim matematičkim osnovama.

O predavačici: Franka Miriam Brueckler je docent na PMF-MO i uz redovne nastavne i znanstvene obveze u kojima prevladava interes za povijest matematike, aktivno se od 1998. bavi popularizacijom matematike. Objavila je nekoliko knjiga (na hrvatskom i njemačkom), vise od sto popularnih i stručnih radova, sudjelovala na desecima konferencija, održala stotinjak javnih predavanja i još toliko radionica i javnih izvedbi u zemlji i inozemstvu. 


 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2018.

Posljednje predavanje ove školske godine u okviru Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a bit će održano u srijedu, 2. svibnja 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu. 

Predavanje pod naslovom "Matemagičarev čarobni štapić" održat će  Franka Miriam Brückler.

Sažetak: 
Nije nepoznato da se mnogi magičarski trikovi, posebno oni koji spadaju u tzv. mikromagiju, temelje na matematičkim principima. Većinom se radi o vrlo jednostavnoj, elementarnoj matematici razine osnovne škole, no postoje i iznimke. U ovom ćemo se predavanju (zapravo, magičarskoj izvedbi s pratećim objašnjenjima) upoznati s desetak trikova koji se temelje na različitim matematičkim osnovama.

Biljeska o predavačici:
FMB je docent na PMF-MO i uz redovne nastavne i znanstvene obveze u kojima prevladava interes za povijest matematike, aktivno se od 1998. bavi popularizacijom matematike. Objavila je nekoliko knjiga (na hrvatskom i njemačkom), više od sto popularnih i stručnih radova, sudjelovala na desecima konferencija, održala stotinjak javnih predavanja i jos toliko radionica i javnih izvedbi u zemlji i inozemstvu. 

 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- predavanje u travnju 2018.

Nastavna sekcija HMD-a nastavlja s predavanjima u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Sljedeće predavanje će se održati u srijedu, 11. travnja 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Kombinatorika na natjecanjima" održat će  Ivan Krijan. 


Sažetak:
1. kratki uvod i pregled osnovnih kombinatornih tema u natjecateljskim zadacima
2. primjeri nekih prethodno spomenutih principa na konkretnim zadacima 
3. popis neke najosnovnije literature i pitanja publike


Kratki životopis predavača nalazi se u privitku.

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a - predavanje u ožujku 2018.

Najavljujemo sljedeće predavanje Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a. Predavanje će se održati u srijedu 7. ožujka 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Ruđer Bošković u svjetskoj i hrvatskoj znanosti" održat će  Stipe Kutleša 


Sažetak:

Iznijeli bi se osnovni podaci o podrijetlu, školovanju, životnom putu R. Boškovića, ukazalo bi se na mnogostrukost njegovih znanstvenih i izvanznanstvenih aktivnosti te bi se izložili njegovi najvažniji doprinosi u raznim znanstvenim podrujima kao što su astronomija, geoznanosti, matematika, prirodna filozofija. Govorit će se i o aktualnosti njegove teorije sila i strukture tvari na znanost našega doba. Bošković je bio i književnik i diplomat pa će se kratko reći i o tim temama. 

  
O predavaču:

Stipe Kutleša, znanstveni savjetnik u Institutu za filozofiju u Zagrebu i predavač na sveučilištima u Zagrebu i Mostaru te na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Bavi se filozofijom i povijesti znanosti, odnosom znanosti i religije te hrvatskom filozofijom. Objavio nekoliko knjiga i više od st znanstvenih i stručnih radova. 


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a -
predavanje u veljači 2018.

Sljedeće predavanje u organizaciji Nastavne sekcije HMD-a bit će u srijedu, 7. veljače 2018. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Metode višekriterijske optimizacije u upravljanju lancem opskrbe" održat će Kristina Šorić. 


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a
predavanje u prosincu 2017.

 

Najavljujemo sljedeće predavanje u sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a.

Predavanje će se održati u srijedu 6. prosinca 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "IZAZOVI PODUČAVANJA STATISTIKE I OBRADE PODATAKA" održat će TVRTKO TADIĆ.

Sažetak i životopis predavača.


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a

predavanje u studenom 2017.

 Najavljujemo sljedeće predavanje u organizaciji nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Predavanje će se održati u srijedu 8. studenog 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.


Predavanje pod naslovom "CSI: Peta" održati će Ivana Martinić.


 

STRUČNO-METODIČKE VEČERI NASTAVNE SEKCIJE HMD-a

predavanje u listopadu 2017.

 

S novom školskom godinom počinje i novi niz predavanja u organizaciji nastavne sekcije HMD-a u sklopu Stručno-metodičkih večeri. Prvo predavanje će se održati u srijedu 4. listopada 2017. godine u 18 sati i 45 minuta u predavaonici 003 PMF-MO, Bijenička 30 u Zagrebu.

Predavanje pod naslovom "Što možemo učiniti da motiviramo učenike" održat će Kristina Jelena Penzar i Ana Sarić.


Sažetak:

Na predavanju ćemo prikazati i prokomentirati rezultate ankete koju smo prošle školske godine provele među učenicima gimnazija i strukovnih škola što ih motivira da bolje uče, sudjeluju u nastavi, a što ih demotivira i čini nezainteresiranima.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u svibnju 2017. 

 

Predavanjem Jednostavna fizika i složena matematikakoje je održao prof. dr. sc. Zvonimir Šikić, zatvoren je niz predavanja u okviru Stručno - metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a za ovu školsku godinu. Predavanje je održanoi srijedu 3. svibnja 2017. 


Kratki sadržaj:

Pokazat ćemo da je fizika kružnoga gibanja vrlo jednostavna, te da je u kružnom modelu gibanje planeta, plimu, oseku i sl. veoma lako objasniti. (To je objašnjenje bilo dobro poznato i prije Newtona. Njegov je doprinos objašnjenje matematički bitno složenijeg eliptičkog modela).

Povijesni slijed od fizikalno jednostavnog k matematički složenijem gotovo je univerzalan iako ga matematička i fizikalna edukacija univerzalno ne slijede (a trebala bi).

Ilustrirat ćemo to na još nekim primjerima.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
predavanje u travnju 2017.

U sklopu Stručno-metodičkih večeri Nastavne sekcije HMD-a 5. travnja 2017. godine predavanje pod naslovom "Photomath – a što sad?" održala je Nada Mihovilić

Prezentaciju s predavanja možete preuzeti ovdje.Sažetak:
Photomath, aplikacija za pametne telefone koja rješava matematičke probleme, izazvala je veliko zanimanje u svijetu. Iako matematičke aplikacije nisu novost, ono što izdvaja Photomath je besplatnost i jednostavnost upotrebe - dovoljno je samo usmjeriti kameru na algebarski izraz ili jednadžbu i istoga trenutka aplikacija nudi ne samo rješenje nego i postupak rješavanja. Namjera je kreatora aplikacije pojednostavniti i učiniti lakšim rješavanje matematičkih problema te educirati korisnike kako riješiti matematički problem. Na predavanju će biti riječi o mogućnostima koje nudi Photomath, primjerima, prednostima i nedostacima upotrebe Photomath-a u nastavi matematike te planovima za daljnji razvoj same aplikacije.O predavačici:
Nada Mihovilić, profesorica matematike i informatike, diplomirala je 1999. godine na Prirodoslovno –matematičkom fakultetu u Zagrebu. Od 2000. godine radi kao profesor matematike u Gimnaziji Antuna Gustava Matoša u Zaboku. Godine 2014. izabrana je u zvanje profesora mentora. Aktivno sudjeluje u radu županijski stručnih skupova nastavnika matematike, gdje je održala nekoliko predavanja i radionica na temu upotrebe programa dinamične geometrije te grafičkih kalkulatora u nastavi. Od 2015. godine radi s nadarenim učenicima kao suradnik u Centru za izvrsnost pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina. Članica je stručne radne skupine za izradu ispita državne mature iz matematike.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- ožujak 2017.

Nastavna sekcija nastavlja s organizacijom stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika matematike.

Umjesto predavanja, 1. ožujka 2017. godine održana je radionica pod naslovom "Matematičke igre" . Radionicu je vodila Lucijana Kračun Berc.

 

Sažetak:
Na radionici ćemo se igrati autorskim didaktičkim igrama koje su pogodne za uvježbavanje ili provjeravanje znanja matematike. Igre se temelje na poznatim igrama kao što su Čovječe ne ljuti se, Crni Petar, Memory, domine...

O voditeljici:
mr. sc. Lucijana Kračun Berc, profesorica matematike, diplomirala je 1998. godine na Fakultetu za matematiku i fiziku u Ljubljani i magistrirala 2002. godine na PF u Mariboru kod mentora prof. dr. sc. Mirka Polonija. Njezina misija je predavanje matematike u srednjoj školi. Već 20 godina radi u Gimnaziji Lava, Šolski center Celje. U Društvu matematičara, fizičara i astronoma Slovenije mnogo je godina vodila pedagošku sekciju učitelja, a sada doprinosi popularizaciji matematike kao predsjednica državne komisije za natjecanja iz matematike za srednju školu. Zabavnu stranu matematike unijela je kao koautorica digitalnih nastavnih sadržaja E-um, a matemačke igre, koje su izradili u školskom aktivu, prezentirala je na nekoliko predavanja za učitelje matematike u Sloveniji.


 

Stručno-metodičke večeri Nastavne sekcije HMD-a
- predavanje u veljači


Predavanje pod naslovom "Poučavanje kao umjetnost – Fibonaccijev niz", 1. veljače 2017. godine, održala je Željka Vrcelj.

Sažetak:
Predavanje povezuje tehnike rada Glasserove kvalitetne škole i projekta „Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje“. Razmišljanje učenika prije obrade teme potaknuto je kreiranjem grozdova u timovima. Vođenim čitanjem teksta „Matematičar Fibonacci i Fibonaccijev niz“, te pitanjima otvorenog tipa, potiče se konstruktivan rad i aktivno učenje, a razvijaju se, uz intelektualnu znatiželju, i odnosi pozitivne ovisnosti. Pisanjem činkvina (pjesma od pet stihova) u parovima sažimaju se pojmovi i činjenice, dok odgovarajuće domaće zadaće pridonose daljnjem istraživanju učenika.
Koristeći kriterije samovrednovanja učenici ocjenjuju suradnju u grupi, ali i svoje rezultate.


O predavačici:
Željka Vrcelj, profesorica matematike i fizike u zvanju savjetnice, dvadesetak godina radi u Željezničkoj tehničkoj školi Moravice (Gorski kotar). Glazba i njezina harmonija uvele su je u svijet prirodnih znanosti. Bila je uključena u obrazovni projekt Glasserova kvalitetna škola. Aktivno je sudjelovala u radu županijskih, državnih i međunarodnih stručnih skupova nastavnika matematike. Završila je programe E – learning Tutoring i E – learning Course Design na CARNetovoj E – learning akademiji. Bila je suradnica i u projektu „Inspiring Science Education“. Trenutno je uključena u CARNetove edukacije u okviru pilot projekta „e – Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola“. Voditeljica je astronomske školske grupe, te članica Županijskog povjerenstva za provedbu natjecanja iz astronomije. S učenicima uspješno prezentira rezultate projektnih zadataka na Festivalu znanosti, u okviru aktivnosti „Škole za škole“. Voditeljica je i Učeničke zadruge Eko – etno Rudač. Voli planine i rijeke, tišinu i zalaske sunca.


 

Popis održanih predavanja na Stručno-metodičkim večerima

2005.

2006.

2007.

2008.

2009.

     predavanja

2010.

     predavanja

2011.

     predavanja

2012.

2013.

2014.

2015.