2022. – zadaci i rješenja

Pčelice:        Zadaci          Rješenja

Leptirići:      Zadaci          Rješenja

Ecolier:        Zadaci          Rješenja

Benjamin:    Zadaci          Rješenja

Cadet:          Zadaci          Rješenja

Junior:         Zadaci          Rješenja

Student:      Zadaci          Rješenja

2022. – konačni rezultati 10% najboljih po kategorijama