Više o prethodnim Večerima matematike možete vidjeti ovdje.