Znanstveni kolokvij Zdenka Blašković-Makanec: Dekompozicije i aproksimacije tenzora – 11. siječnja 2024.

EWM Hrvatska (European Women in Mathematics) otvara novu kalendarsku godinu s predavanjem “Dekompozicije i aproksimacije tenzora” koje će održati doc. dr. sc. Erna Begović Kovač.

Predavanje će se održati u četvrtak, 11. 01. 2024. u 18h, na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu, Marulićev trg 19, u dvorani MKV19. 

Sažetak predavanja:  
U predavanju ćemo dati pregled dekompozicija tenzora i numeričkih algoritama za njihovo računanje. Naglasak će biti na generalizacijama singularne dekompozicije matrice, tzv. singularnoj dekompoziciji višeg reda u Tuckerovu formatu i CP dekompoziciji. Objasnit ćemo problem računanja ranga tenzora i aproksimacije tenzora tenzorom nižeg ranga. Također, navest ćemo neke primjene tenzorskog računa.