Predavanje Inženjerske sekcije HMD-a: Kako radi radar – 3. svibnja 2023

U okviru Inženjerske sekcije HMD-a u srijedu 3. svibnja 2023. s početkom u 18h, dr. sc. Dario Bojanjac će održati predavanje od nazivom „Kako radi radar“. Predavanje će se održati uživo na PMF-u, Matematički odsjek, Zagreb, Bijenička 30, ali i prenositi putem Zoom-a, a prijaviti se možete do ponedjeljka 1. svibnja 2023. putem sljedeće poveznice.

O predavanju:

Radar je uređaj kojim određujemo položaj, brzinu i smjer kretanja objekta kojeg promatramo, a da nismo u fizičkom kontaktu s tim objektom. Radi na principu odjeka, šalje radiovalove u prostor i sluša odjek koji se vraća natrag. U tom odjeku, u radiovalovima koji su se vratili natrag, spremljena je informacija o objektu koji promatramo. Kako bismo otkrili što je to što je spremljeno u odjeku moramo napraviti matematički model situacije koju promatramo i na temelju tog modela kreirati algoritme za rekonstrukciju slike kojima ćemo rekonstruirati informaciju spremljenu u odjeku. U predavanju ćemo se osvrnuti na princip rada radara sa sintetičkom aperturom (SAR), izvest ćemo model primljene slike i jedan od algoritama za rekonstrukciju slike. Modele i algoritme prikazat ćemo na najnovijim istraživanjima kojima se bave istraživači u istraživačkoj grupi RSHub na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.